Print

Geopark

"...tiada yang lebih utama dan lebih penting bagi Langkawi sekarang selain LANGKAWI GEOPARK. Agenda ini akan disusul secara agresif dan dipromosikan dalam setiap peluang dan kesempatan di dalam dan luar negara...LANGKAWI GEOPARK akan menjadi yang terbaik di dunia dan akan menjadi contoh kepada semua geopark lain di dunia..."
— Tan Sri Khalid Ramli. Ketua Pegawai Eksekutif - LADA

Apa itu Geopark?

Perkataan geo bersangkutan dengan ilmu sains bumi. Geologi berkaitan dengan kaji batu atau perbatuan dari sudut sejarahnya, formasi pembentukan, komposisi, struktur dan juga landskap yang terhasil dari proses semula jadi evolusi alam.Geopark membawa gambaran lebih luas. Ia merujuk kepada sesuatu kawasan, tidak kira kecil atau besar. Kawasan ini mempunyai unsur-unsur seperti sejarah batu, formasi menarik pelbagai jenis batu, landskap unik dan indah. Ia menarik dan penting dari sudut pandangan para akademik, menarik dan mempersonakan dari sudut pandangan orang awam. Apa yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai warisan yang boleh dihayati dan wajar dipelihara.

Apa pentingnya Geopark kepada Langkawi?

Langkawi merupakan pulau pelancongan. Itulah matlamat pembangunan yang dibawa oleh LADA sejak ia ditubuhkan. Persaingan adalah kuat dalam industri pelancongan. LANGKAWI GEOPARK memasarkan jenama baru dan mengetengahkan tarikan baru untuk melonjakkan aktiviti pelancongan bagi Langkawi.

Bagaimana Timbul ilham Langkawi Geopark?

Langkawi telah dikaji oleh para akademik dan pencinta alam sejak lebih 35 tahun. Data dan maklumat biodiversiti (flora dan fauna) darat dan laut boleh dikatakan cukup lumayan. Maklumat geologi Langkawi juga meluas dan komprehensif. Sudah terdapat lebih 90 tapak kajian geologi atau geosites yang didaftarkan. LADA dan UKM telah menjalin kerjasama melalui Perjanjian Persefahaman (MOU) sejak tahun 1996. Ahli geologi mengesahkan geologi Langkawi adalah unik dan unggul dan mempunyai nilai warisan yang tinggi. LADA dan UKM sepakat untuk mengetengahkan Langkawi Geopark untuk tujuan akademik dan yakin akan potensinya untuk menarik minat para pelancong.

Sejak bilakah Langkawi Geopark wujud?

Langkawi Geopark wujud pada 31 Mei 2006, setelah Kerajaan negeri Kedah mendengar taklimat dan pembentangan oleh LADA-UKM dan bersetuju mengenainya. Jemaah Pengarah LADA yang dipengerusikan YAB Perdana Menteri/Menteri Kewangan mengiktiraf Langkawi Geopark pada 6 Oktober 2006 dalam Mesyuarat Jemaah Pengarah LADA Bil2/2006 di Putrajaya.

Kenapa Langkawi Geopark dan bukan Geotaman Langkawi?

Ini soal jenama. Kita mahu memperkenalkan Langkawi di mana dunia. Langkawi Geopark lebih bernilai komersial, cepat diterima dan dikenali di peringkat antarabangsa. Jenama ini mampu meletak Langkawi di persada dunia, menggalak pelaburan asing dan menjana tukaran asing kepada Langkawi.

Di mana Langkawi Geopark?

Langkawi Geopark meliputi keseluruhan Langkawi. Kesemua 99 pulau, setiap tunggul batu yang terserlah di muka laut, segenap hutan belantara dan setiap pelosok kampung dan desa berada dalam Langkawi Geopark.

Apa kaitan dengan UNESCO?

UNESCO (badan di bawah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu berkaitan Pendidikan dan Sosial) merupakan sebuah badan antarabangsa yang berwibawa dan dikenali masyarakat dunia. Pengiktirafan Langkawi Geopark di dalam senarai geopark dunia di bawah UNESCO secara langsung menjadikan Langkawi Geopark terkenal dan membuka ruang pertukaran maklumat dan kerjasama di kalangan geopark-geopark dunia di negara-negara lain.

Apa takrif UNESCO bagi Geopark?

Geopark di bawah UNESCO diberi takrif lebih luas dan praktikal di mana geopark bukan sahaja mengenai batu tetapi termasuk penglibatan dan kegiatan masyarakat di dalamnya. Ini termasuklah aktiviti ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pelancongan.Geopark mempunyai tiga komponen iaitu konservasi (memelihara warisan bernilai dalam geopark), pembangunan pelancongan (menggiatkan aktiviti ekonomi, khususnya pelancongan dalam geopark) dan pembangunan sosioekonomi (menggalakkan penyertaan masyarakat dalam geopark, termasuk perniagaan dan kebudayaan).

Kenapa LADA sebut 99 dan bukan 104 pulau?

Semata-mata gimik untuk tujuan promosi pelancongan. Lebih menarik, mudah dan mengagumkan bila disebut 99. Ia berkait dengan keagungan nama tuhan melalui Asma' ul Husna.

Apa yang menarik di Langkawi Geopark?

Pelbagai jenis batu dan formasi batu (geologi). Pelbagai jenis hidupan liar dan tumbuhan (biodiversiti-flora dan fauna, laut dan darat). Pemandangan laut dan pantai yang cantik dan mempersonakan. Terdapat tiga Taman Georimba di dalamnya. Pertama, Machinchang Geoforest Park merupakan kawasan kambria (450-550 juta tahun), batu tertua dan bukti sejarah asal usul bumi Malaysia dan Asia Tenggara.Geoforest Park Kilim memaparkan landskap karst (batu kapur) yang unik dan antara yang terindah di dunia, terbentuk daripada proses hakisan dan cuaca. Geoforest Park Dayang Bunting Marble mengetengahkan marmar antara yang terbaik di dunia. Tasik Dayang Bunting terbentuk daripada sebuah gua.

Apa istimewa Langkawi Geopark?

Langkawi ada segala-galanya untuk menjadi sebuah Geopark yang ternama di dunia:

 • Pertama di dunia, terdapat sebuah geopark berstatus pulau bebas cukai.
 • Pertama di dunia, terdapat sebuah geopark meliputi gugusan 99 buah pulau.
 • Pusat bermula pembentukan Malaysia dan Asia Tenggara, 550 juta tahun dahulu - Cambria Machinchang.
 • Alam semula jadi yang lengkap, meliputi geologi dan biodiversiti unik dan unggul
 • Sudah terdapat kawasan hutan simpan di kawasan-kawasan tertentu dalam geopark yang mengutamakan pemuliharaan.
 • Terdapat lebih 90 tapak geologi (geosites) yang telah dikaji dan mempunyai nilai warisan.
 • Menyerlahkan geomorfologi landskap karst, gua, gerbang laut (sea-arches), tunggul laut (sea-stacks), fosil, batu jatuh glasiar (glacial dropstones), air terjun, taman laut dan sebagainya.
 • Legenda dan mitos menyerlahkan misteri dan mewarnai budaya menjadi unsur penting di bawah geopark.
 • Budaya dan sosioekonomi menjadi tarikan pelawat juga adalah sebahagian daripada tarikan geopark.

 

Adakah Geopark diwartakan seperti National Park atau Taman Rimba?

Tidak. Secara khusus, Langkawi Geopark tidak diwartakan sebagai suatu kawasan rizab. Namun begitu, hutan simpan kekal di Langkawi adalah sebahagian daripada Geopark dan dengan sendirinya, sebahagian Langkawi Geopark terpelihara daripada ancaman kerosakan dari segi undang-undang. Di bawah konsep Geopark, pembangunan dalam kawasan Geopark adalah dibenarkan. Malah penyertaan masyarakat adalah digalakkan, khususnya yang berkaitan dengan aktiviti pelancongan. Kawasan atau geotapak yang telah dimajukan sebagai tempat rekreasi, termasuklah Air Terjun Telaga Tujuh, Air Terjun Temurun, kawasan Kisap-Kilim dan juga Tasik Dayang Bunting.

Adakah mata pencarian penduduk setempat boleh terjejas contoh nelayan dan petani?

Tidak sama sekali. Salah satu komponen utama Geopark ialah penduduk tempatan. Maknanya, semua lapisan masyarakat dan penduduk setempat boleh mendapat faedah secara langsung dan tak langsung. Langkawi Geopark mengetengahkan beberapa produk dan geotrail baru, ini juga akan mengujudkan tambahan pekerjaan baru, khususnya bagi pemandu pelancong. Produk di bawah Geopark dirancang dengan mengutamakan alam semula jadi dan ini melibatkan banyak pengusaha tempatan secara terus seperti nature guides atau geoguides. Pengusaha bot, kenu, restoran dan warong, kraf tangan dan cenderahati, malah pengiat seni kebudayaan juga boleh meluaskan kegiatan mereka. Bagi nelayan dan petani, selain dari mencari rezeki menangkap ikan seperti biasa, mereka juga boleh menganjurkan atau menjual pakej memancing dan menyauk sotong dengan mengunakan bot aau perahu sendiri. Program homestay di kampung dan desa juga boleh diperkembangkan.

Apa falsafah di sebalik Langkawi Geopark?

Langkawi memang telah dikenali sebagai destinasi percutian pantai dan alam semula jadi. Langkawi Geopark disasarkan menjadi jenama baru bertaraf dunia. Langkawi mencipta sejarah sebagai Geopark dunia yang pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. Geopark Dunia, sebenarnya, baru diperkenalkan di bawah UNESCO. Ia bukan sahaja akan menarik pasaran pelancong yang cinta kepada keindahan alam sekitar tetapi juga kepada para saintis, ahli geologi, pelajar dan pengkaji pelbagai bidang seluruh dunia.

Langkawi Geopark mencipta pasaran baru dan tidak bertanding dengan pulau-pulau lain dalam negeri seperti Tioman, Pangkor, Penang, Redang atau destinasi pulau luar negeri seperti Bali, Phuket, Hawaii atau Malta.

Langkawi Geopark dikira akan mampu melipatgandakan kemasukan pelancong. Dengan kegiatan pelancongan yang bertambah, peluang pekerjaan dan perniagaan juga akan meningkat. Kita berusaha menjana potensi Langkawi dari segenap sudut, termasuk budaya, gaya hidup masyarakat. Kita melihat kepada rantaian kegiatan ekonomi yang bakal dijana di bawah agenda Geopark ini. Popularitinya akan menarik minat pelabur dalam dan luar negara.

Matlamat ekonomi di bawah Langkawi Geopark bukan sahaja untuk mencipta pasaran baru, malah membesarkan peluang ekonomi itu sendiri. Jadi mereka yang bergiat dalam industri pelancongan ini tidak berebut sesama sendiri, sebaliknya membuka peluang untuk mereka meluaskan perniagaan dan perhidmatan masing-masing.Kita juga merancang supaya Langkawi menjadi pusat kajian geologi di rantau ini. Langkah pertama kita ialah untuk menganjur satu Persidangan Geopark Antarabangsa Asia Pasifik pada bulan Oktober 2007. Ini akan mengalih perhatian perbincangan mengenai geopark dunia ke rantau ini yang selama ini berpuasat di negara-negara barat. Langkawi akhirnya akan dikenali sebagai Langkawi Geopark, satu jenama dunia yang tiada tolok bandingnya dari segi produk pelancong yang disediakan dan juga perkhidmatan pelancongan yang ditawarkan. Ia akan menjadi satu tanda aras (benchmark), bagi geopark-geopark lain di dunia.

Apa faedah kepada masyarakat Langkawi?

Kejayaan Langkawi Geopark akan meningkatkan kegiatan ekonomi Langkawi. industri perkhidmatan melibatkan hotel, agensi pelancongan, pemandu pelancong, pemandu bot, pemandu teksi, perniagaan runcit, restoran, gerai makanan, cenderahati dan kraf tangan. Akan meningkatkan peluang perniagaan dan membuka peluang pekerjaan secara meluas dan menyeluruh di Langkawi.

Apa faedah kepada negeri Kedah dan Malaysia?

Kejayaan Langkawi Geopark yang meningkatkan kegiatan ekonomi Langkawi menyumbang kepada keluaran negara kasar negeri Kedah dan Malaysia. Pelawat asing berbelanja menggunakan wang yang dibawa dari negara mereka. Ini merupakan pelaburan asing yang masuk dan menyumbang kepada tukaran asing bagi Malaysia, meningkatkan rizab nasional dan mengukuhkan ekonomi negara.

Bagaimana Langkawi Geopark diurus?

Secara pentadbiran, ia diurus oleh LADA. Majlis Penasihat Langkawi Geopark telah diwujudkan dan dipengerusikan oleh YAB Menteri Besar Kedah dengan keanggotaan terdiri daripada pelbagai kementerian dan agensi Kerajaan Pusat dan negeri. Empat buah jawatankuasa (Jawatankuasa Teknikal, Jawatankuasa Pembangunan, Jawatankuasa Promosi dan Pemasaran dan Jawatankuasa Pemuliharaan) membantu melaksanakan dasar dan panduan yang diberi oleh Majlis. LADA melaksanakan semua projek khusus yang dikenal pasti untuk membangunkan Langkawi Geopark. Bagi tahun 2007, LADA menerima peruntukan khas secara langsung dari Kementerian Kewangan untuk maksud ini.

Apa Projek-Projek Pembangunan Bagi Langkawi Geopark?

Projek-projek yang telah dikenal pasti adalah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Langkawi Geopark untuk memudahkan pelawat mengunjung tapak-tapak dan produk Langkawi Geopark yang sedia ada dan yang baru. Antaranya ialah Pusat Penerangan bertempat di Oriental Village, tempat rehat dan rekreasi serta laluan hutan ke Tasik Langgun, laluan dan pelantar tinjau di kawasan landskap karst Kilim, laluan pinggir tasik dan pelantar tinjau Tasik Dayang Bunting, papan penerangan tambahan dan pelbagai papan tanda baru di kebanyakan pusat tarikan pelancong Langkawi. Pulau Tuba dikenal pasti sebagai produk baru Langkawi Geopark. Antara projek yang terlibat ialah laluan dan pelantar tinjau Gua Wang Buluh, jalan pinggir laut, jambatan motosikal Tuba-Selat Bagan Nyior dan pelbagai projek lain bertujuan menjana potensi pelancongan di Pulau Tuba.

Apa perancangan masa depan di bawah Langkawi Geopark?

Matlamat LADA ialah untuk membangun dan mempromosikan Langkawi Geopark secara berkesan sebagai yang paling menarik dan paling sempurna di dunia. Untuk maksud ini, jalinan kerjasama dengan semua agensi kerajaan utama seperti Pejabat Daerah, Majlis Perbandaran Langkawi, Jabatan Perhutanan, Jabatan Alam Sekitar, termasuk agensi swasta dalam industri pelancongan akan digembleng.

Setakat ini, LADA telah menubuhkan sebuah Unit Geopark dalam pentadbirannya. Unit ini akan diperkemas dan diperbesarkan mengikut keperluan masa. Malah, tertakluk kepada persetujuan Kerajaan, LADA berkemungkinan ditukar menjadi Lembaga Pembangunan Langkawi Geopark - keseluruhan urusan perancangan dan pembangunan Geopark akan dipertanggungjawabkan kepada LADA. Semua pembangunan akan dilaksanakan berasaskan matlamat memajukan Geopark sebagai jenama baru, sebagai suatu daerah pelancongan dunia. Pulau-pulau kecil yang menarik akan dibangunkan secara lestari untuk menambah lagi produk pelancongan di bawah Langkawi Geopark.

Kemaskini Terakhir Pada 07 Januari 2012

Undian

Apa pandangan anda mengenai laman web baru kami?

Statistik

03875917
Hari IniHari Ini1818
SemalamSemalam2338
Minggu IniMinggu Ini13974
Bulan IniBulan Ini56806
SemuaSemua3875917
 • small-logo-2small-logo-10small-logo-6small-logo-9
 • small-logo-3small-logo-4small-logo-7small-logo-8