Arkib

LAPORAN TAKLIMAT GARIS PANDUAN KAWALAN MESIN PENYALIN DAN MESIN FAKSIMILI
04 Mac

LAPORAN TAKLIMAT GARIS PANDUAN KAWALAN MESIN PENYALIN DAN MESIN FAKSIMILI

Taklimat ini bertujuan menerangkan peraturan keselamatan akan tatacara kawalan penggunaan mesin penyalin dan faksimili yang melibatkan kawalan penyalinan dokumen Kerajaan, penempatan lokasi mesin dan penggunaannya.

“Arahan Keselamatan – Keselamatan Fizikal, Bab VII – Kawalan Mesin – Mesin Penyalin”. Pematuhan terhadap garis panduan ini penting dalam memastikan sistem kawalan keselamatan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Semua jabatan yang dibekalkan dengan mesin-mesin penyalin termasuk mesin-mesin pendua atau fotostat hendaklah sentiasa mengawasi penggunaan mesin-mesin tersebut terutama sekali apabila mengeluarkan dokumen-dokumen terperingkat. Antara perkara penting yang perlu diberi perhatian dalam tatacara kawalan dan penggunaan mesin penyalin dan mesin faksimili adalah seperti berikut :

MESIN PENYALIN MESIN FAKSIMILI
Dokumen Terbuka menggunakan Borang LADA.MP.01 Menggunakan Borang LADA.MF.01
Dokumen Terperingkat menggunakan Borang LADA.MP.02 Nombor pengirim yang dimasukkan adalah tepat dan betul
Pegawai/warga kerja LADA yang diberikan kuasa Pegawai Pengawal perlu bertanggungjawab ke atas mesin tersebut Masukkan borang faks penghantar sebelum dokumen difaks.
Sebarang penyelewengan dan penyalahgunaannya dapat dikenalpasti dan dilaporkan. Simpan rekod laporan yang dicetak secara digital bagi tujuan pemantauan

Selain itu, taklimat ini juga diadakan susulan daripada pematuhan kepada Arahan Keselamatan yang menitikberatkan perkara-perkara berikut :

 1. Mematuhi arahan CGSO dalam urusan keselamatan perlindungan dokumen;
 2. Memastikan penggunaan mesin fotostat/faksimili dapat dioptimumkan;
 3. Mengelakkan penyalahgunaan mesin fotostat;
 4. Mengelakkan kebocoran dan penyelewangan dokumen-dokumen rasmi Kerajaan daripada diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
 5. Membudayakan kaedah pengendalian urusan salinan dokumen dengan lebih teratur; dan
 6. Pengurusan LADA telah bersetuju menggunapakai garis panduan ini berkuatkuasa 3 Mac 2019.

Kesimpulannya, Pemakaian Garis Panduan Kawalan Mesin Penyalin dan Faksimili kepada pegawai dan kakitangan Lembaga Pembangunan Langkawi dilihat amat significant bagi mengelakkan berlakunya kebocoran maklumat serta memastikan keselamatan pengurusan dokumen kerajaan adalah terpelihara.

PENAFIAN
Kerajaan Malaysia dan Lembaga Pembangunan Langkawi adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

QR CODE:
QR Cde
 • LANGGAN BULLETIN
 • Facebook Twitter Mobile App
 • KEMASKINI TERAKHIR:
  Isnin, 23 September 2019