Arkib

BENGKEL PEMURNIAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2019
10 Apr

BENGKEL PEMURNIAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 TAHUN 2019

Standard ISO 9001 merupakan piawaiaan yang digunakan secara meluas bagi mengukur keberkesanan sistem pengurusan kualiti sesuatu jabatan/agensi secara efektif. Standard ISO 9001:2015 telah diterbitkan pada September 2015, menggantikan Standard ISO 9001:2008. Seiring dengan piawaian yang diterbitkan, Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) telah dianugerahkan pensijilan Standard ISO 9001:2015 pada 5/9/2017. Di dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK), kefahaman semua anggota kerja amat penting bagi memastikan pematuhan dan keberkesanan ke atas sistem tersebut dapat dipelihara. Justeru,satu bengkel pemurnian ke atas dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2015 telah dijalankan pada 6 dan 7 Mac 2019 bertempat di dewan utama Tuba Beach Resort, Pulau Tuba, Langkawi. Bengkel ini telah disertai oleh seramai 35 orang kakitangan yang terdiri daripada pemilik Prosedur ISO. BSMKP telah menjemput penceramah dari SIRIM STS sdn. bhd iaitu Tn. Hj. Ali bin Maidin untuk memberi pencerahan dan pemahaman mengenai sistem dokumentasi SPK.

Sepanjang bengkel ini berlangsung, banyak faedah serta input yang diperolehi hasil perkongsian idea dan maklumat di antara penceramah dan juga peserta.

Antaranya adalah ; -

  • i. Pengenalan kepada SOP dokumentasi ISO yang menepati keperluan SPK MS ISO 9001:2015 ii. Perancangan pelaksanaan yang praktikal dari segi terbitan sistem dokumentasi dan prosedur yang menepati keperluan ISO iii. Membangunkan prosedur ISO baharu dan mengemaskini pindaan prosedur.

Melalui bengkel ini, kakitangan yang merupakan Jawatankuasa kerja MS ISO 9001: 2015 dapat mengenalpasti dan memahami dengan lebih lanjut mengenai cara pendokumentasian SPK yang berkesan serta menepati kehendak piawaian SPK yang telah ditetapkan.

PENAFIAN
Kerajaan Malaysia dan Lembaga Pembangunan Langkawi adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

QR CODE:
QR Cde
  • LANGGAN BULLETIN
  • Facebook Twitter Mobile App
  • KEMASKINI TERAKHIR:
    Jumaat, 18 Oktober 2019