Arkib

Bengkel Pengurusan Risiko  Sistem Pengurusan Kualiti LADA MS ISO 9001:2015
10 Apr

Bengkel Pengurusan Risiko Sistem Pengurusan Kualiti LADA MS ISO 9001:2015

Pengurusan risiko merupakan satu aspek pengurusan yang sangat penting dalam mengenal pasti, menilai, dan mengatur kepentingan risiko seperti yang ditakrifkan dalam Piawaian ISO sebagai kesan ketidak tentuan pada matlamat yang ingin dicapai oleh sesebuah jabatan ataupun agensi. Justeru, pengurusan risiko juga bertindak untuk memastikan penggunaan sumber secara teratur dan ekonomi serta memaksimakan penzahiran peluang kepada Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA).

Pada 4 hingga 5 Mac 2019 yang lalu, BSMKP telah menganjurkan Bengkel Pengurusan Risiko Sistem Pengurusan Kualiti bertempat di Dewan besar, LADA. Bagi Bengkel Pengurusan Risikp kali ini, BSMKP telah membawa khas penceramah dari SIRIM STS sdn. bhd. untuk berkongsi idea dan maklumat mengenai pengurusan risiko bersama 25 kakitangan LADA yang merupakan Jawatankuasa Pengurusan Risiko yang telah terlibat dalam bengkel selama 2 hari ini.

Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk memantapkan kemahiran mengenalpasti risiko serta menganalisa kesan dan akibat sekiranya sesuatu risiko terjadi serta perancangan seterusnya di atur bagi pelaksanaan tindakan-tindakan kawalan, tindakan alternatif dan penambahbaikan dalam mengawal risiko tersebut daripada terus mengakibatkan impak yang negatif kepada imej jabatan.

Sepanjang berlangsungnya bengkel ini, banyak faedah serta input yang diperolehi hasil dari perkongsian idea dan maklumat di antara penceramah dan juga peserta. Antara inputnya adalah :-

  • i. Peserta dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai pemakaian klausa 6 piawaian ISO 9001:2015 yang menekankan kepada perancangan sosio-ekonomi dan dasar-dasar sektoral yang lain. ii. Mempersiapkan kakitangan dan Jawatankuasa Pengurusan Risiko mengenai bukti-bukti dan maklumat berkaitan piawaian ISO 9001:2015 bagi audit seterusnya iii. Membangunkan Profil Pengurusan Risiko yang berkesan bagi memudahkan pelaksanaan audit ISO. iv. Memahami dengan lebih mendalam mengenai peluang serta keperluan daripada risiko yang mungkin dihadapi oleh LADA.
.

Dengan berlansungnya bengkel selama 2 hari ini, kakitangan yang merupakan Jawatankuasa Pengurusan risiko serba sebanyak dapat memahami dan mengenalpasti dengan lebih jelas mengenai risiko yang kemungkinan boleh dihadapi oleh LADA serta pelaksanaan cara-cara untuk mengawal risiko tersebut.

PENAFIAN
Kerajaan Malaysia dan Lembaga Pembangunan Langkawi adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

QR CODE:
QR Cde
  • LANGGAN BULLETIN
  • Facebook Twitter Mobile App
  • KEMASKINI TERAKHIR:
    Jumaat, 18 Oktober 2019