UNIT PEMANTAUAN & PELAKSANAAN

VISI

MENJADI PUSAT KECEMERLANGAN YANG UNGGUL DALAM PEMANTAUAN DAN PENYAMPAIAN PROJEK BAGI MEREALISASIKAN BPL 2015

MISI

MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN SEMUA SUMBER KERAJAAN DENGAN MEMPEROLEHI IMPAK MAKSIMA MELALUI AMALAN BUDAYA KERJA BERINOVASI DAN KREATIF

OBJEKTIF

 • Memastikan pemantauan dan penyampaian projek dilaksanakan dengan cekap, telus dan berkesan selaras dengan peraturan dan prosedur kerajaan yang telah ditetapkan.
 • Memastikan prestasi pelaksanaan projek mengikut perancangan yang ditetapkan.
 • Memastikan penggunaan system pemantauan projek ditahap optimum sebagai sumber maklumat utama penyampaian projek.
 • Memantau pelaksanaan projek-projek berjalan dengan lancar bagi mendapatkan ‘outcome’ yang memenuhi kehendak pelanggan/stakeholder.

FUNGSI

 • Menyelaras pemantauan projek BPL 2011 – 2015
 • Urusetia Blueprint Pelancongan Langkawi
 • Menganalisa pelaksanaan projek bersama jabatan/agensi pelaksana.
 • Mengesan dan menyelaras penambahbaikan yang dilakukan oleh agensi untuk dilaporkan kepada stakeholder.
PENAFIAN
Kerajaan Malaysia dan Lembaga Pembangunan Langkawi adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

QR CODE:
QR Cde
 • LANGGAN BULLETIN
 • Facebook Twitter Mobile App
 • KEMASKINI TERAKHIR:
  Rabu, 20 November 2019