Secara umumnya, rasuah merupakan suatu perbuatan sama ada memberi atau menerima sesuatu suapan yang berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan suatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seseorang itu.

Contoh: Seorang kontraktor memberikan hadiah berbentuk jam tangan berharga kepada seorang Pegawai Awam bagi meluluskan projek kepada syarikatnya.