PELABURAN DI LANGKAWI

SEDIA MEMBANTU UNTUK MENGEMBANGKAN PERNIAGAAN DAN PELABURAN ANDA

Langkawi telah menjadi destinasi percutian termuka di kalangan pelancong domestik dan antarabangsa. Langkawi merupakan lokasi penganjuran acara pelancongan utama, pulau bebas cukai dan percutian mewah. Langkawi juga merupakan Unesco Global Geopark pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. Langkawi terletak di barat laut Semenanjung Malaysia dan juga dikenali sebagai Langkawi Permata Kedah dengan anggaran 30 km dari negeri Perlis dan 50 km dari negeri Kedah. Langkawi terbahagi kepada 6 mukim iaitu Kuah, Air Hangat, Padang Matsirat, Ulu Melaka, Bohor dan Kedawang merangkumi keluasan 478.85 km2

PENGUMUMAN

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

CADANGAN PEMBANGUNAN CHENANG 2 DI ATAS LOT 60002, JALAN KUALA MUDA, MUKIM PADANG MATSIRAT, 07000 LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN

Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat pandemik COVID-19, Syarikat Pembida diwajibkan menyelaras lawatan tapak dengan inisiatif sendiri dalam masa yang telah ditetapkan bermula September 2021. Syarikat Pembida boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada sekretariat seperti di Lampiran D RFP Chenang 2. LADA tidak akan bertanggungjawab jika Syarikat Pembida tidak mengadakan lawatan tapak yang mungkin akan memberi kesan kepada penyediaan kertas cadangan dan penyertaannya dalam RFP ini.

MUAT TURUN

FOR THE DEVELOPMENT OF CHENANG 2 ON LOT 60002, JALAN KUALA MUDA, MUKIM PADANG MATSIRAT, 07000 LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN

Due to COVID-19 Movement Control Order (MCO) announced by government, Bidding Companies are obligated to coordinate site visits on its own initiative within the stipulated time starting September 2021. Bidding Companies may obtain further information from the secretariat. Further information regarding the secretariat is per Appendix D of Chenang 2 RFP. LADA will not be responsible if the Bidding Companies did not conduct the above mentioned site visit, failing to do so may likely affect the preparation of the proposal paper and participation in this RFP.

DOWNLOAD

PROSES PERMOHONAN PELABURAN LADA

SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN PELABURAN LADA

Guna Tanah

6 Mukim di Langkawi

INSENTIF OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (MIDA)

INSENTIF OLEH WILAYAH EKONOMI KORIDOR UTARA (NCER)