SENARAI JAWATAN KOSONG YANG DITAWARKAN

Jawatan Taraf Jawatan Tarikh Tutup Muat Turun Perjawatan Muat Turun Borang
PEMBANTU KEMAHIRAN GRED SETARA 19 (MEKANIKAL/PERPAIPAN)(1 Jawatan) Kontrak (Contract For Services) 30 Jun 2020(Selasa)