SENARAI JAWATAN KOSONG YANG DITAWARKAN

Jawatan Taraf Jawatan Tarikh Tutup Muat Turun Perjawatan Muat Turun Borang
PENTERJEMAH (1 Jawatan) Kontrak (Contract For Services) 8 Oktober 2020 (Khamis)