Ya, syarat utama pelaburan hartanah LADA ialah syarikat mestilah merupakan Bumiputera.