Bahagian ini berperanan sebagai pemudah cara kepada urusan pelaburan hartanah di tanah milik LADA sahaja