Sumbangan CSR LADA mempunyai 4 Teras Utama:

  1. Kecemasan / Kemalangan / Bencana Alam
  2. Penghargaan
  3. Kebajikan dan Perpaduan
  4. Hebahan dan Publisiti