Maklum balas/aduan boleh disalurkan melalui atas talian iaitu e-mail support@lada.gov.my , laman web www.lada.gov.my , laman sosial rasmi LADA dan juga secara fizikal dengan mengisi borang maklum balas pelanggan.