LADA mempunyai sembilan (9) anak syarikat seperti berikut:

Kategori Milikan Nama Syarikat Teras Perkhidmatan
Milik penuh Panorama Langkawi Sdn. Bhd. (PLSB) Tourism & Transportation
Milik penuh LADA Eco-Tourism Sdn. Bhd. (LETSB) Tourism & Hospitality
Milik penuh International Eagle Resourses Plantation & Property Development Services
Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu Langkawi Port Sdn. Bhd. (LPSB) Management & Port Operator
Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu Intergrated Nautical Resources (INR) Design, Development, Construction and Operation Of The Luxury Hotel
Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu Garudi Suci Sdn. Bhd. (GSSB) Design, Development, Construction and Operation Of The Luxury Hotel
Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu Royal Langkawi Yacht Club (RLYC) Boating Industry
Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu Elegant Services Sdn. Bhd. Jetty Operator
Syarikat yang LADA Mempunyai kepentingan Telaga Harbour Sdn. Bhd. (THSB) Pengurus & Operator Pelabuh