Jalan di bawah seliaan LADA adalah seperti berikut:

  • Jalan kuala Sungai Melaka.
  • Jalan Belakang Kompleks Sukan.